دفترچه کارکرد 12 قدم به صورت کارگاهی توسط نمایندگان SA اتحادیه اروپا (آقای لوک و خانم ایوان) که در تاریخ 95/01/27 به تهران آمدند را می توانید در ادامه دانلود فرمایید. در این دفترچه شرح مختصری از روند بهبودی در انجمن SA و کارکرد قدمهای دوازده گانه آورده شده که خصوصا برای آشنایی و شروع فوق العاده مفید و موثر است. در ادامه به یاد داشته باشید که کارکرد اصلی قدم ها همراه با راهنما می باشد و هر قدم (Step) حداقل به 2 ماه زمان نیاز دارد.

دانلود

 

منبع : انجمن معتادان جنسی گمنام استان البرز SA |دفترچه راهنمای 12 قدم
برچسب ها : کارکرد ,دفترچه